Project uploaden

Upload hieronder je bestanden

[wordpress_file_upload singlebutton=”true” uploadpath=”%username%” fitmode=”responsive” maxsize=”9999″ createpath=”true” placements=”userdata/userdata/userdata/userdata/selectbutton/filename/uploadbutton/subfolders/captcha/filelist/message” widths=”plugin:100%, title:100%, filename:100%, selectbutton:100%, uploadbutton:100%, captcha:100%, captchalabel:100%, captchatext:100%, uploadfolder_label:100%, subfolders:100%, subfolders_label:100%, subfolders_select:100%, filelist:100%, webcam:100%, progressbar:100%, userdata:100%, userdata_label:50%, userdata_value:50%, consent:100%, message:100%” userdata=”true” userdatalabel=”Projectnaam|t:text|s:left|r:1|a:0|p:inline|d:Geef een projectnaam voor dit project (bijvoorbeeld; instructievideo)/Ondertitelen?|t:checkbox|s:left|r:0|a:0|p:right|d:false|l:|f:right/Muziek toevoegen?|t:checkbox|s:left|r:0|a:0|p:right|d:false|l:|f:right” userdatalabel2=”Logo begin?|t:checkbox|s:left|r:0|a:0|p:inline|d:false|l:|f:right” userdatalabel3=”Logo einde?|t:checkbox|s:left|r:0|a:0|p:inline|d:false|l:|f:right” userdatalabel4=”Scenario|t:multitext|s:left|r:0|p:right” gdrive=”true” gdrivepath=”ZiB/%username%” gdriveuserdata=”true” gdrivelocal=”delete”]

[wordpress_file_upload uploadid=”1631″]